Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης του ΜΕ.Λ.Α.Σ. ο Άγιος Ελευθέριος

                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Το Δ.Σ. του Μ.Ε.Λ.Α.Σ ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του συλλόγου.

  H  Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου & ώρα 05:00  μ.μ. στο 6ο Ενιαίο Λύκειο Αιγάλεω επί των οδών Μίνωος και Τεμένης.

        ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞHΣ 

  1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γ.Σ.
  2. Διοικητικός Απολογισμός
  3. Οικονομικός Απολογισμός
  4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  5. Έγκριση πεπραγμένων & απαλλαγής του ΔΣ
  6. Κατάθεση και έγκριση Προϋπολογισμού 2020
 
Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα ψήφου τα Μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί μία ώρα αργότερα στις 06.00 μμ στον ίδιο χώρο.

 

                                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ                     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ