*** Προσφορά των Φροντιστηρίων ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ***

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.